ТОВ «Український газовий клуб» пропонує постачання природного газу за конкурентними ринковими цінами.

Ціна за 1 тис. м. куб. у липні 2017 р. становить від  8008,80 грн. з ПДВ


Комерційна пропозиція

до договору про постачання електричної енергії споживачу Постачальника ТОВ «Український газовий клуб», що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу

№ п/п

Інформація

Зміст інформації

1.

Ціна електричної енергії.

1. Ціна, за якою здійснюється поставка електричної енергії Споживачу, визначається з урахуванням наступних чинників:

1.1 Фактична вартість 1 кВт*г електричної енергії, купленої Постачальником у ДП «ЕНЕРГОРИНОК», яка визначається за середньозваженою ціною відповідно до щоденних погодинних обсягів споживача в розрахунковому місяці. Відповідно до вимог Податкового кодексу України вартість електричної енергії обкладається акцизним податком.

1.2 Вартість послуг з розподілу електричної енергії Оператором системи розподілу, що визначається згідно тарифу на послуги з розподілу, диференційовані за класом напруги, і затверджені відповідною Постановою НКРЕКП.

1.3 Вартість додаткових (інформаційних) послуг, що надаються Постачальнику Оператором систему розподілу.

1.4. Рентабельність діяльності Постачальника, що складає 10%.

2.

Територія здійснення діяльності з постачання електричної енергії споживачу

Вся Україна

3.

Спосіб оплати

Споживач здійснює оплату плановими платежами:

до 25 дня місяца, що передує розрахунковому періоду - 60 % від прогнозованої вартості обсягу електричної енергії, що буде використана у розрахунковому періоді;

 до 5 дня розрахункового періоду -20 % від прогнозованої вартості очікуваного обсягу електричної енергії, що буде використана у розрахунковому періоді;

до 10 дня розрахункового періоду -20 % від прогнозованої вартості очікуваного обсягу електричної енергії, що буде використана у розрахунковому періоді.

Прогнозованою вартістю очікуваного обсягу електричної енергії, що буде використана у розрахунковому періоді, є фактична вартість електричної енергії (включаючи вартість її розподілу), спожитої Споживачем у місяці, що передує розрахунковому.

Остаточний розрахунок за спожиту у розрахунковому періоді електричну енергію Споживач здійснює відповідно до наданого Постачальником рахунку протягом 5 (п`яти) робочих днів з дня його отримання.

Якщо сума планових платежів перевищує зазначену у рахунку суму, Постачальник, за умови відсутності вимоги споживача щодо повернення надмір сплачених коштів, зараховує їх як оплату електричної енергії у поточному розрахунковому періоді.

4.

Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та строк його оплати

Рахунок надається Постачальником Споживачу у термін, що не перевищує 5 (п`яти) робочих днів наступного за розрахунковим періодом місяця.

Строк оплати рахунка - 5 (п`ять) робочих днів з дня його отримання Споживачем.

5.

Спосіб оплати послуг з розподілу (транспортування електричної енергії)

Оплата послуг з розподілу здійснюється Споживачем через Постачальника з наступним переведенням цієї оплати Постачальником Оператору системи розподілу.

6.

Розмір пені за порушення строку оплати або штраф

За внесення планових платежів з порушенням термінів, визначених в п.3, Постачальник має право нарахувати Споживачу пеню у розмірі подвійна облікова ставка НБУ за кожен день прострочення платежу.

За порушення Споживачем строків оплати остаточного розрахунку за спожиту електричну енергію Постачальник проводить нарахування 3% річних від суми боргу кожен день прострочення платежу.

7.

Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості надання комерційних послуг

Відповідно до розділу третього постанови НКРЕКП від 12.06.18 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання».

8.

Штраф за дострокове припинення дії договору

Норма відсутня

9.

Строк дії Договору та умови пролонгації

Договір діє до 31 грудня 2019 року. Договір вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.

 Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

10.

Можливість надання пільг, субсидій

Відсутня

11.

Можливість постачання захищеним споживачам

Відсутня