Права та обов’язки Сторін

 

1. Споживач має право:

1) отримувати природний газ відповідно до умов даного договору;

2) безоплатно отримувати інформацію про фактично використані обсяги природного газу;

3) розірвати цей договір у разі вибору іншого постачальника, але не раніше ніж в останній день розрахункового періоду, попередивши  Постачальника не менш ніж за 15 діб до розірвання договору; при цьому Споживач зобов’язаний виконати свої обов’язки за цим договором в частині оформлення використаних обсягів газу та їх оплати відповідно до умов договору;

4) достроково розірвати договір, якщо Постачальник повідомив Споживача про намір внесення змін до договору в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними. При цьому Споживач зобов’язаний попередити  Постачальника не менш ніж за 15 діб до розірвання договору, а також виконати свої обов’язки за цим договором в частині оформлення використаних обсягів газу та їх оплати відповідно до умов договору.

2. Споживач зобов'язаний:

1) укласти технічну угоду щодо порядку обліку газу з оператором ГРМ/ГТС  в пунктах приймання-передачі газу. Про укладення такої угоди Споживач повідомляє Постачальника протягом 3-х днів з дати її укладення;

2) забезпечити відповідність комерційного вузла обліку газу вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Правилам обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженим наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року № 618, державним стандартам, експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що входять до складу цього вузла, Кодексу газорозподільних систем, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494 та Кодексу газотранспортної системи, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493;

3) без перешкод у будь-який час допускати представників Постачальника та повноважних представників  оператора ГРМ/ГТС:

- для зчитувань показів засобів вимірювальної техніки та для перевірки приладів обліку витрат газу, встановлених на комерційному вузлі обліку газу Споживача, та правильності експлуатації цих приладів;

-  для огляду газопроводів та газовикористовуючого устаткування Споживача;

- для обмеження та припинення постачання газу в разі відбору природного газу за відсутності у Споживача підтвердженого Постачальником у порядку, встановленому цим договором, обсягу поставки на поточний місяць поставки;

4) самостійно припиняти (обмежувати) використання природного газу у випадках:

-      порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;

-      відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;

-     перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником, з врахуванням положень п. 2.1.2 даного Договору;

-     інших випадках, передбачених цим договором та чинним законодавством.

5) негайно (того ж дня) письмово та/або факсимільним зв’язком повідомляти оператора ГРМ/ГТС про неполадки приладів обліку витрат газу, приладів заміру температури та тиску газу, встановлених на комерційному вузлі обліку газу Споживача;

6) своєчасно оплачувати поставлений природний газ в розмірі та порядку, передбаченому даним договором;

7) відшкодувати витрати на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або оператором ГРМ/ГТС у разі припинення Постачальником газопостачання у зв’язку з порушенням Споживачем норм чинного законодавства та/або умов цього договору.

 

3. Постачальник має право:

1)  припинити або обмежити постачання  газу Споживачу  у разі:

-            проведення неповних розрахунків за договором;

-           несанкціонованого відбору газу або втручання в роботу комерційних вузлів обліку; 

-            відсутності або недостатності для забезпечення об'єктів газоспоживання Споживача підтвердженого обсягу газу;

-           визнання в установленому порядку аварійним стану системи газопостачання;

-            відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного обґрунтування.

Відновлення газопостачання  здійснюється після відшкодування Споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або оператором ГРМ/ГТС;

2) отримувати будь-яку інформацію від Споживача стосовно виконання цього договору;

3) достроково в односторонньому порядку розірвати договір, якщо Споживач порушує умови оплати за даним договором;

4) інші права, що визначаються Законом України «Про ринок природного газу», Цивільним і Господарським кодексами України, Правилами постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2496, іншими нормативно-правовими актами, цим договором.

4. Постачальник зобов'язаний:

1) виконувати умови цього договору;

2) забезпечити поставку природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договору;

3) повідомити Споживача про намір внесення змін до договору постачання природного газу в частині умов постачання до початку дії таких змін;

4) забезпечити Споживача прозорими та простими способами досудового вирішення спорів;

5) забезпечити Споживачу вибір способу оплати відповідно до вимог чинного законодавства України.