Порядок вирішення спорів

1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. Будь-яка із Сторін має право ініціювати такі переговори.

2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

3. Строк, у межах якого Сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав за цим договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків  річних, встановлюється тривалістю у 5 (п’ять) років.